កម្ពុជាបើកទីផ្សារ នាំចេញស្វាយស្រស់៥០ម៉ឺនតោន ទៅប្រទេសចិន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —