សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ រវាង សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជាមួយនឹង ឯកឧត្តម ណារិនដ្រា ម៉ូឌី នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

ដោយ៖ កន ចំណាន