ឯកឧត្តម ហ៊ីវ ជននាថ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងវិក្រឹតការ ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាការងារដែលត្រូវពង្រឹង និងអនុវត្តបន្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ហ៊ីវ ជននាថ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន និងវិក្រឹតការ នៃក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងវិក្រឹតការ ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាការងារដែលត្រូវពង្រឹង និងអនុវត្តបន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា