ឯកឧត្តម សុខ លូ អញ្ជើញចូលរួមចែកអំណោយ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត នៅស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួមចែកអំណោយរបស់មន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ទជន និងយុវនិតិសម្បទាខេត្តជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន ៧៥ គ្រួសារ ក្នុងបរិវេណអនុវិទ្យាល័យព្រៃគុយ ឃុំ ព្រៃគុយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំ នាថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០។
រូបថត÷ មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំ