ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ប្រចាំនៅហ្សឺណែវ៖ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងការក្លែងព័ត៌មាន ពុំមានតម្លៃស្មើនឹងសេរីភាព បញ្ចេញមតិ និងការនិយាយស្របច្បាប់ឡើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០—-