ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន អញ្ជើញចុះពិនិត្យការរៀន និងបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការសិក្សាពីចម្ងាយ ក្នុងសាលាបឋមសិក្សា សម្តេច ជា ស៊ីម ក្រុងបាត់ដំបង

AKP បាត់ដំបង ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញចុះពិនិត្យការរៀន និងបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការសិក្សាពីចម្ងាយ ក្នុងសាលាបឋមសិក្សា សម្តេច ជា ស៊ីម ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង