សារលិខិត របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧១ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា ខួបលើកទី១៩ ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ ១២មិថុនា និង ទិវាកុមារកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០

 

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០—