ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា អញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតាមដានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតាម ដានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ សួស សាវី