ក្រសួងការបរទេស ណែនាំឱ្យស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ អំពីការលើកលែងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាព សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលធ្វើដំណើរត្រលប់មកមាតុប្រទេសវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–