រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ​ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំប្រាំពីរ ដែលមានទំហំ៣៥៣,៩ហិចតា នៅឃុំបួរ ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២០–