សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរី ច្រានចោលការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ករណីការស្លាប់របស់ស្រ្តីជាប់ឃុំឈ្មោះ ប៊ិន យាង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–