ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន០១ករណី នៅល្ងាចថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —