ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើដល់អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត ត្រូវបន្តជំរុញការអប់រំសុខភាពដល់ប្រជាជន និងពង្រឹងការងារតាមដានការអនុវត្តវិធានការការពាររលកទី២ នៃការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០​–