សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើលិខិតរំលែកមរណទុក្ខជូន លោកជំទាវ សួស ណារ៉ា ហ៉ឹមឆែម ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ចំពោះមរណភាពរបស់ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ហ៉ឹម ឆែម

AKP ថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០