សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខ ជូន លោកជំទាវ សួស ណារ៉ា ហ៊ឹមឆែម ចំពោះមរណភាព របស់ ឯកឧត្តម ហ៊ឹម ឆែម

AKP ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០