សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយ របស់ព័ត៌មានអនឡាញ “LSN.TV នាទីកំសាន្ត”

AKP ថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០