អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បដិសេធព័ត៍មានដែលថា សមត្ថកិច្ចលើកពេលពិន័យឡាន ម៉ូតូ ដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០