(វីដេអូ)៖ សមត្ថកិច្ចនគរបាល និងអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅផ្សារលើក្រុងកំពង់ឆ្នាំង