ក្រសួងបរិស្ថាន សម្តែងការសោកស្តាយចំពោះឥរិយាបទរបស់ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក ដែលពុំយល់អំពីរបៀបរបប និងនីតិវិធីក្នុងការបំពេញការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការងាររដ្ឋបាលសាធារណៈ របស់ខ្លួន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —