ពុំមានករណីឆ្លងថ្មី ខណៈអ្នកកំពុងព្យាបាលនៅសល់តែ០២នាក់ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីមានការព្យាបាលជាសះស្បើយថែម០១នាក់ថ្មីទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —