សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី អំពាវនាវឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ចូលរួមកាន់តែសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំ ក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ៣ឧសភា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —