ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍៧ចំណុច ក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ៣ឧសភា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —