ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្តែងការសោកស្តាយចំពោះខ្លឹមសារមួយផ្នែក នៃវីដេអូបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ ឡុង សារិន ដែលចំណុចមួយចំនួនអាចជះឥទ្ធិពលដល់ផ្នត់គំនិតយុវជន និងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —