ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ទទួលអំណោយម៉ាស និងទឹកសុទ្ធ ពីក្រុមហ៊ុន T.C U Polys Enterprise Co., Ltd.

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ទទួលអំណោយម៉ាសចំនួន ២ម៉ឺនម៉ាស់ និងទឹកសុទ្ធចំនួន៥០០យួរ ពីក្រុមហ៊ុន T.C U Polys Enterprise Co., Ltd. ជូនដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន