អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៧នាក់ បានជាសះស្បើយ ខណៈអ្នកកំពុងព្យាបាលនៅសល់តែ០៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —