រាជរដ្ឋាភិបាលថៃផ្តល់ការអនុគ្រោះបន្តការស្នាក់នៅ និងធ្វើការជាបណ្តោះអាសន្ន ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —