ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសព្យាបាលជាសះស្បើយ០៣នាក់ថ្មីទៀត ខណៈពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីនោះទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —