ពុំមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ខណៈអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅសល់តែ២៤នាក់ប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមព្រឹកនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —