ក្រសួងការបរទេស បន្តផ្អាកគោលការណ៍លើកលែងទិដ្ឋាការ សម្រាប់ជនបរទេសមកពីប្រទេសមួយចំនួន ជាបណ្តោះអាសន្នបន្តទៀត រហូតស្ថានការណ៍នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ បានធូរស្រាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —