ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ មាន២ករណីបន្ថែមទៀត ខណៈមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —