កូវីដ១៩៖ អ្នកជំងឺ០៤នាក់ទៀតជាសះស្បើយ ខណៈមានករណីវិជ្ជមាន ថ្មី ០១នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០ —