ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន បន្តចូលជូនពរ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ បន្តចូលជូនពរឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ជូនឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា