ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងអំពី ការអនុគ្រោះបន្តការស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅក្នុងប្រទេសថៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០៩ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០​ ​ —