វិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក្នុងអំឡុងពេលលើកការឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០៩ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០​ ​ —