លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០៩ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០​ ​ —