ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយថ្មី ០៦នាក់ ករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន០១ និងលាប់ឡើងវិញចំនួន០១

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០៩ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០​ ​ —