ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន អញ្ជើញផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ស្ដីអំពីអនុស្សរណៈរវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងព័ត៌មាន ស្ដីពីការរៀបចំ ផលិត និងផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធី «ការសិក្សាពីចម្ងាយ» និង «ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច» លើប្រព័ន្ធ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា និង APP ក្រសួងព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីពិធីចុះហត្ថលេខារវាងក្រសួងទាំងពីរ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណា