ក្រសួងការងារជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងកម្មករ និយោជិត អំពីការលើកពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —