ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសផ្អាកការលេងកីឡា ឬការហាត់ប្រាណគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំ នៅតាមទីតាំងកីឡាដ្ឋាន សាធារណៈ និងឯកជន ជាបណ្ដោះអាសន្ន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —