កម្ពុជា មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ២ថ្ងៃជាប់គ្នា ខណ:ករណីជាសះស្បើយកើនដល់៥០នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —