ឯកឧត្តម សុខ ប្រសិទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន ស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន៥០០,០០០រៀលក្នុង១ខែ សម្រាប់រយៈពេល០៥ខែ ជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —