ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ ខណៈករណីព្យាបាលសះស្បើយមាន១៥រូប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —