សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្នើសុំសម្តេច សាយ ឈុំ កោះប្រជុំជាវិសាមញ្ញ លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —