ក្រសួងកសិកម្មណែនាំពីវិធានការជំរុញការងារបង្កបង្កើនផលកសិកម្មនៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —