សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ស្ម័គ្រចិត្តបរិចាគបៀវត្សចំនួន០៧ខែ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដោយអនុវត្តចាប់ពីខែមីនា នេះតទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —