ទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនឧបករណ៍ធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ១៩ទៅឲ្យប្រទេសចំនួន ៤០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា/ អត្ថបទ ឆាយ វីកាល

ប្រភព ឆានែលញូវអាស៊ី (០២.០៤.២០)

បរទេស៖ កាលពីថ្ងៃពុធថាទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបញ្ជូនឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកវីរុស​កូវីដ១៩ទៅកាន់ប្រទេសប្រហែល ៤០ ដែលឧបករណ៍នេះទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរ។

ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាអ៊ីរ៉ង់   ប៉ុន្តែក៏មានតួនាទីក្នុងការជួយប្រទេសនានាដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យនុយក្លេអ៊ែរក្នុងគោល​បំណងសន្តិភាពផងដែរ។

ដោយទីភ្នាក់ងារនេះបានទទួលសំណើសម្រាប់ជំនួយក្នុងការធ្វើតេស្ត៍រកវីរុសឆ្លងពីប្រទេស៩០ ជាសមាជិក។