សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ពេទ្យប្រឆាំងវីរុសកូវីដ១៩ ដែលជាជំនួយរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន បានមកដល់កម្ពុជាហើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —

សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ពេទ្យប្រឆាំងវីរុសកូវីដ១៩ ជាង២តោន ដែលជាជំនួយរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន ប្រគល់ជូនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា បានដឹកមកប្រទេសកម្ពុជាហើយ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅតាមច្រកអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុង (VIP) ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា