គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ច្រានចោលទាំងស្រុង នូវការចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងបំផ្លើស នៅលើគណនី និងទំព័រហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ William Guang ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា កន្លងទៅនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —