ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អំពាវនាវឱ្យអាជីវករ ដែលកំពុងលក់ម៉ាស់ និងឧបករណ៍សម្រាប់ការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច កុំតម្លើងថ្លៃហួសហេតុ ដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —