រដ្ឋបាលខេត្ដសៀមរាបបញ្ជាក់ថា បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៨ឆ្នាំ ដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ពីជនជាតិជប៉ុន បានជាសះស្បើយ និងបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —